Danışmanlık Merkezi

Tel.: 069/138 22 686
Hotline: 069/272 999 97

Sizi memnuniyetle geri ararız.


Hessen danışmanlık merkezlerinin hizmetleri

Hedef grup içinde geniş bir yelpazeye ulaşabilmek için, oldukça zor durumlarda radikallikten caydırma ve ayrılma refakati de dahil olmak üzere hem önleyici hem de müdahaleci önlemler kullanılmaktadır.

Önleme

  • Öğrencilere yönelik dinler arası ve kültürler arası becerilerin artırılmasına yönelik uygulamalı seminerler
  • Önleyici çalışma çerçevesinde ebeveyn danışmanlığı
  • Hoşgörü ve demokrasi becerisinin güçlendirilmesine yönelik siyasi eğitim

Kalifikasyon

Risk altındaki genç insanlarla iletişim içinde olan kişiler için erken tespit ve eylem becerisinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme, duyarlılaştırma ve gelişim etkinlikleri

Radikallikten caydırma / ayrılma refakati

  • Dini gerekçeye dayalı aşırılıkla mücadelede aile üyelerine yönelik danışmanlık hizmeti
  • Radikalleşme riski altında bulunan gençler için suç işlemeden önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti
  • Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak isteyen ve geri dönen kişilere yönelik danışmanlık ve iletişim uygulamaları