Danışmanlık Merkezi

Tel.: 069/138 22 686
Hotline: 069/272 999 97

Sizi memnuniyetle geri ararız.


Hessen danışmanlık merkezinin hedefleri


  • Farklı kültürel ve dini arka plana sahip insanlar arasında iletişim becerisinin sağlanması

  • Demokrasi ve insan düşmanlığının yıkılması

  • Radikalleşme süreçlerinin ve şiddet eylemlerinin önlenmesi ve geri döndürülmesi

  • Dinler arası/kültürler arası becerilerin kazandırılması

  • Kurumların ve çoğaltanların etkinleştirilmesi ve uzmanlaştırılması

Hedef, aşırılık tehlikesi altındaki genç insanlarla iletişim kurmak ve radikallikten caydırmanın mümkün olabilmesi için pedagojik çalışmada öncelikle radikal gruplaşmalardan ayrılma sürecini teşvik etme ve şiddete dayalı ve aşırılık yanlısı ideoloji elementlerinin sorgulanmasını sağlamaktır.